Wycena nieruchomości do kredytu, sprzedaży, podziału majątku
Rzeczoznawca majątkowy, wycena nieruchomości mieszkaniowych
Wycena nieruchomości komercyjnych przez rzeczoznawcę majątkowego

Wycena nieruchomości
do różnych celów

m.in. zabezpieczenia wierzytelności bankowych (kredytu), podziału majątku,
kupna / sprzedaży / zamiany nieruchomości.

Wycena nieruchomości
mieszkaniowych

m.in. zabezpieczenia wierzytelności bankowych (kredytu), podziału majątku,
kupna / sprzedaży / zamiany nieruchomości.

Wycena nieruchomości
komercyjnych

m.in. biurowych, handlowych, magazynowych,
o funkcji mieszanej

Rzeczoznawca Majątkowy

Małgorzata Koralewska Rzeczoznawca Majątkowy

Jestem Rzeczoznawcą Majątkowym, posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 7832, nadane przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Tytuł rzeczoznawcy majątkowego uprawnia mnie do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Mam to szczęście, że moja praca jest moją ogromną pasją. Postrzegam ją jako integralną część swojego życia, a nie jako rutynę. Praca z ludźmi jest dla mnie źródłem inspiracji i satysfakcji. Pasja do pracy wynika z zamiłowania do nieruchomości i poczucia osobistego spełnienia.

Małgorzata Koralewska

Świadczę usługi z zakresu wyceny nieruchomości na zlecenia:

klientów indywidualnych

przedsiębiorstw

banków

instytucji

Prawa rzeczowe do nieruchomości lub ich części, które wyceniam:

własność

użytkowanie wieczyste

ograniczone prawa rzeczowe

Sporządzam wyceny dla różnych celów, w tym dla potrzeb:

zabezpieczenia wierzytelności bankowych (kredytu)

ustalenia ceny
sprzedaży, kupna, zamiany
nieruchomości

podziału majątku,
skarbowo - podatkowych,
ubezpieczenia

ustalenia
opłaty adiacenckiej lub
opłaty planistycznej

i wielu innych…

postaw na profesjonalizm

Dlaczego warto?

  • Oferuję profesjonalne usługi przy zachowaniu wcześniej ustalonych terminów.
  • Sporządzane przeze mnie operaty szacunkowe są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób uczciwy i bezstronny.
  • Gwarantuję indywidualne podejście do klienta, poufność informacji oraz przestrzeganie tajemnicy zawodowej.
  • Jestem objęta obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego.
  • Powierzone zadania wykonuję z należytą starannością. Dużą wagę przywiązuję do estetyki, przejrzystości i przystępności sporządzanych przez siebie opracowań.
  • Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, aby sporządzane przeze mnie operaty szacunkowe charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym.

Skontaktuj się ze mną i dołącz do grona zadowolonych klientów!

Operat szacunkowy nieruchomości
satysfakcja gwarantowana

Opinie klientów