Małgorzata Koralewska Rzeczoznawca Majątkowy w Gdyni

mgr inż. Małgorzata Koralewska, Rzeczonawca Majątkowy

Małgorzata Koralewska

Rzeczoznawca Majątkowy

orzeł polski

uprawnienia zawodowe nr 7832

Nazywam się Małgorzata Koralewska, jestem Rzeczoznawcą Majątkowym – posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 7832, nadane przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Tytuł rzeczoznawcy majątkowego uprawnia mnie do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Mam to szczęście, że moja praca jest moją ogromną pasją. Postrzegam ją jako integralną część swojego życia, a nie jako rutynę. Praca z ludźmi jest dla mnie źródłem inspiracji i satysfakcji. Pasja do pracy wynika z zamiłowania do nieruchomości i poczucia osobistego spełnienia.

Ukończone studia, wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży nieruchomości, stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach, pozwala mi na sprawne poruszanie się pośród dziedzin komplementarnych do wyceny nieruchomości (m.in. urbanistyki, geodezji, budownictwa, prawa, rachunkowości) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia pełnego procesu wyceny nieruchomości.

Zdałam egzamin z zakresu “Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych”, który został przeprowadzony przez Związek Banków Polskich z wykorzystaniem zasad Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej (świadectwo nr 1491).

Jestem objęta obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego.

Członkostwo

Jestem członkiem Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych - logo
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Współpraca

Współpracuję z innymi rzeczoznawcami majątkowymi, zarządcami nieruchomości, pośrednikami w obrocie nieruchomościami, doradcami kredytowymi, biurami księgowymi, specjalistami z zakresu budownictwa czy wykończenia wnętrz. Jeżeli jesteś zainteresowany nawiązaniem współpracy zapraszam do kontaktu.

Firma

Jako Rzeczoznawca Majątkowy wykonuję zawód prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo:

Małgorzata Koralewska Rzeczoznawca Majątkowy
ul. Kielecka 109 B/4
81-650 Gdynia
NIP: 8762336263
REGON: 389638675