Wycena nieruchomości - gdzie najczęściej pracuję?

01. Obszar działania

Świadczę usługi na terenie całego województwa pomorskiego, w szczególności na terenie takich miast jak: Gdynia, Gdańsk, Sopot, Puck, Wejherowo, Rumia, Reda, Kartuzy, Żukowo, Pruszcz Gdański, Nowy Dwór Gdański oraz na otaczających je terenach (wchodzących w skład powiatów: puckiego, wejherowskiego, kartuskiego, gdańskiego i nowodworskiego).

Jakie rodzaje nieruchomości wyceniam?

02. Przedmiot wyceny

Rodzaje nieruchomości, które wyceniam:

 • nieruchomości gruntowe niezabudowane m.in.
  • nieruchomości mieszkaniowe, przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną / wielorodzinną,
  • nieruchomości komercyjne, przeznaczone pod zabudowę biurową, usługową, handlową, przemysłową, magazynową,
  • nieruchomości rolne,
 • nieruchomości gruntowe zabudowane m.in.
  • nieruchomości mieszkaniowe (domy jednorodzinne wolnostojące, w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, budynki mieszkalne wielorodzinne),
  • nieruchomości komercyjne (budynki biurowe, handlowe, przemysłowe, magazynowe),
 • nieruchomości lokalowe m.in.
  • lokale mieszkalne,
  • lokale niemieszkalne,

i wiele innych, które wynikają z innych kryteriów klasyfikacji przedmiotu wyceny.

Jakie prawa wyceniam?

03. Zakres wyceny

Prawa rzeczowe do nieruchomości lub ich części, które wyceniam:

 • własność,
 • użytkowanie wieczyste,
 • ograniczone prawa rzeczowe (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego, użytkowanie, służebność).

Kiedy jest potrzebna wycena nieruchomości?

04. Cel wyceny

Sporządzam wyceny dla różnych celów, w tym dla potrzeb:

 • zabezpieczenia wierzytelności bankowych (kredytu),
 • ustalenia ceny sprzedaży, kupna, zamiany nieruchomości,
 • podziału majątku,
 • skarbowo – podatkowych,
 • ubezpieczenia,
 • ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • ustalenia opłaty adiacenckiej,
 • ustalenia opłaty planistycznej,
 • ustanowienia służebności.
Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich celów, dla których sporządzam wyceny.

Kto korzysta z moich usług?

05. Zleceniodawcy

Świadczę usługi z zakresu wyceny nieruchomości na zlecenia:

 • klientów indywidualnych,
 • przedsiębiorstw,
 • banków,
 • instytucji.

Ile kosztuje wycena nieruchomości?

06. Cennik

Cena sporządzenia operatu szacunkowego ustalana jest z Klientem indywidualnie i zależy ona od stopnia złożoności wyceny nieruchomości (nakładu pracy i kosztów, jakie Rzeczoznawca Majątkowy musi ponieść), w tym m.in.:

 • rodzaju i powierzchni przedmiotu wyceny (np. czy jest to typowa nieruchomość w swoim segmencie rynku),
 • celu wyceny,
 • stopnia złożoności stanu prawnego nieruchomości,
 • lokalizacji przedmiotu wyceny (koszty dojazdu),
 • pozyskania dokumentów przez Rzeczoznawcę Majątkowego.

Jeżeli chcą Państwo poznać cenę sporządzenia operatu szacunkowego, proszę o przesłanie na mój adres mailowy malgorzata@koralewska.pl zapytania wraz z danymi:

 • krótki opis nieruchomości (lokal, dom, działka),
 • numer księgi wieczystej lub adres nieruchomości,
 • powierzchnia użytkowa lokalu lub domu, powierzchnia działki,
 • cel wyceny,
 • imię i nazwisko.

Jakie dokumenty należy przygotować?

07. Dokumenty

Dokumenty przydatne do sporządzenia operatu szacunkowego. W zależności od celu sporządzenia operatu szacunkowego lista dokumentów może zostać poszerzona o inne dodatkowe dokumenty.

Dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej:

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza,
 • akt notarialny lub inny dokument, będący podstawą nabycia nieruchomości,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli zostało wydane.
 • decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli została wydana,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę, jeżeli została wydana.

Dla nieruchomości gruntowej zabudowanej – budynkiem mieszkalnym:

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza,
 • akt notarialny lub inny dokument, będący podstawą nabycia nieruchomości,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli zostało wydane,
 • decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o pozwoleniu na budowę, w przypadku budynku w trakcie budowy,
 • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenie o zgłoszeniu budynku do użytkowania,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej,
 • dokumentacja techniczna budynku (opis techniczny, zestawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń, rzuty kondygnacji, inwentaryzacja).

Dla nieruchomości lokalowej – lokal mieszkalny:

 • numer księgi wieczystej,
 • w przypadku lokali jeszcze niewyodrębnionych: zaświadczenie o samodzielności lokalu, numer księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości, z której lokal ma zostać wyodrębniony,
 • akt notarialny lub inny dokument, będący podstawą nabycia nieruchomości,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej,
 • rzut lokalu wraz z zestawieniem powierzchni pomieszczeń.

Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego:

 • numer księgi wieczystej, jeżeli lokal ma założoną księgę wieczystą,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, potwierdzające przydział do lokalu mieszkalnego,
 • akt notarialny lub inny dokument, będący podstawą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej,
 • rzut lokalu wraz z zestawieniem powierzchni pomieszczeń.

Dla nieruchomości komercyjnej – gruntowej niezabudowanej / zabudowanej / lokalowej lista dokumentów ustalana jest indywidualnie.